تعداد مقالات: 189
52. تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-56

10.22070/rsci.2016.468

نیما یعقوبی ملال؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان


54. واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-66

10.22070/rsci.2018.639

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


55. علم‌سنجی و ارائه مسیر پژوهش‌های آتی توسعه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 51-76

10.22070/rsci.2020.5505.1388

فاطمه کفشدوز محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا میگون پوری؛ حسین وظیفه دوست


56. یک دهه فعالیت فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1396-1387): تحلیل کتاب‌سنجی و دیداری‌سازی برون‌داد علمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-76

10.22070/rsci.2020.4724.1319

علی اکبر خاصه؛ محبوبه بانگ آور ماشک؛ حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری


59. بررسی تطبیقی سازمان‌های سنجش علم‌ بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-66

10.22070/rsci.2017.793

عیسی زارعی؛ زینب صدیقی


61. تحلیل استنادی به مثابۀ روش تحقیق

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-70

10.22070/rsci.2016.382

لاله صمدی؛ غلامرضا فدایی


62. مروری بر رسم نقشۀ‌ علم و روش‌شناسی آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-76

10.22070/rsci.2016.469

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی


64. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-76

10.22070/rsci.2018.771

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


65. تسلسل زیستی در مقالات ایرانی علم اطلاعات و دانش‌شناسی نمایه شده در وبگاه علوم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-76

10.22070/rsci.2017.558

اورانوس تاج الدینی؛ مرضیه بنی اسدی


66. تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 61-78

10.22070/rsci.2019.4339.1282

محمد حسن زاده؛ ناهید ناصری؛ فاطمه زندیان


67. سنجش اثر مطالعات کوهورت حوزه پزشکی ایران از بُعد تولید و توسعه دانش

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-88

10.22070/rsci.2019.3722.1231

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری


71. تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-62

10.22070/rsci.2016.492

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرزانه بیک خورمیزی


73. تحلیل روابط بین شاخص‌های بهره‌وری علمی و شاخص‌های توسعه در آسیا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-84

10.22070/rsci.2017.794

محمدصادق اللهیاری؛ زهرا دقیقی ماسوله