نویسنده = نصرت ریاحی نیا
مقالات چندمولفی و سهم مشارکت واقعی پژوهشگر در هم‌آیندی نگارش با سنجه سه‌بُعدی «سی‌اِی‌دبلیو‌اِچ»: قلمرو مهندسی هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22070/rsci.2024.18604.1706

سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرشید دانش؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


هوافضا: مطالعه‌ علم‌سنجی و تحلیل سنجه‌های مرکزیت شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 165-204

10.22070/rsci.2022.15902.1568

سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرشید دانش؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


تحلیل حضور علمی زنان مخترع ایرانی در شبکه‌های علمی اجتماعی لینکدین و ریسرچ‏گیت

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 593-616

10.22070/rsci.2023.16945.1624

فاطمه عبداللهی؛ سیده سارا موسوی؛ نصرت ریاحی نیا