تعداد مقالات: 189
76. هم‌تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-86

10.22070/rsci.2017.564

جواد بشیری؛ عباس گیلوری


77. تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-98

10.22070/rsci.2016.470

عبدالعظیم پناهی؛ عصمت مومنی؛ محمد اکبری؛ عالیه کمال نژاد


78. الگوی مطلوب ترویج علم در شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیمای ج.ا.ا.

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-98

10.22070/rsci.2017.562

عیسی زارعی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده


83. کتاب‌سنجی و نگاشت هم‌رخدادی واژگان در حوزه داده‌های پیوندی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-116

10.22070/rsci.2020.4904.1333

الهه حسینی؛ امیر غائبی؛ رؤیا برادر


84. ارزیابی برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر در پایگاه وب آو ساینس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 99-114

10.22070/rsci.2020.5204.1354

سعید غفاری؛ وحید قره بقلو؛ مریم رضاقلی زاده شیروان


85. بررسی جایگاه استنادی مقالات شیمی کشور ایران در نمایه استنادی علوم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-74

10.22070/rsci.2016.493

آفتاب قدیمی؛ هاجر ستوده


86. مطالعه علم‌سنجی مقالات مروری حوزه پزشکی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-96

10.22070/rsci.2017.511

اسماعیل وزیری؛ منصوره فیض آبادی


87. وب‌سنجی وب‌سایت دانشگاه‌های مجازی ایران در سال 1392

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-98

10.22070/rsci.2016.384

مجید عبداللهی؛ آیدا فرهادی؛ دلارام حسن زاده


88. ترسیم ساختار حوزه‌های علمی با استفاده از روش هم‌واژگانی: مطالعۀ موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-96

10.22070/rsci.2017.795

پریسا شکریه زاده؛ ابراهیم زال زاده؛ فرامرز سهیلی


89. بررسی وب‌سایت اصلی و جعلی مجلات با رویکرد وب‌سنجی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-100

10.22070/rsci.2018.611

سعید غفاری؛ میثم داستانی


91. تحلیل استنادی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال 1385 تا1390

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-111

10.22070/rsci.2016.471

مهستی دهقانی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد حسن زاده


93. تحلیل شبکه ی همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-116

10.22070/rsci.2018.716

فاطمه زندیان؛ علی مرادیان؛ محمد حسن زاده


94. سنجش سطح انطباق شاخص‌های استنادی و سنجه‌های جایگزین نرمال‌شده در رتبه‌بندی مجلات علمی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-126

10.22070/rsci.2019.4147.1270

علیرضا فلاح زاده؛ سعیده ابراهیمی؛ قاسم سلیمی


95. تحلیلی بر نظریه‌های مدیریت دانش: رویکردی مبتنی بر نگاشت علمی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 103-122

10.22070/rsci.2019.4452.1292

رضا کریمی؛ یعقوب نوروزی


97. بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 117-138

10.22070/rsci.2020.4903.1334

مجتبی ابراهیم زاده پیر؛ شادمهر میردار هریجانی


98. مطالعه سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوهای "خوداستنادی" و "نرخ کل استنادات" در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-140

10.22070/rsci.2018.694

سید عابدین حسینی آهنگری؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک


99. بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی هوش مصنوعی در کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 1996 تا 2014

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-114

10.22070/rsci.2017.512

محبوبه فرزین یزدی؛ سعید رضایی شریف آبادی