کلیدواژه‌ها = آلتمتریکس
تحلیل حضور علمی زنان مخترع ایرانی در شبکه‌های علمی اجتماعی لینکدین و ریسرچ‏گیت

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 593-616

10.22070/rsci.2023.16945.1624

فاطمه عبداللهی؛ سیده سارا موسوی؛ نصرت ریاحی نیا


بررسی حضور مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده توسط اسکوپوس در رسانه‌های اجتماعی از2010-2018

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 35-48

10.22070/rsci.2020.5716.1418

مرضیه گلچین؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ زهره میرحسینی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


ارزیابی میزان اشاعه مقالات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی جهان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 4، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1397، صفحه 161-178

10.22070/rsci.2017.535

ربابه منصورکیائی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فرامرز سهیلی


درآمدی بر آلتمتریکس: مقیاس‌های جایگزین برای بررسی تأثیر پژوهش با تأکید بر وب اجتماعی

دوره 1، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1394، صفحه 1-20

10.22070/rsci.2015.372

فاطمه نویدی؛ یزدان منصوریان