کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
تحلیل نقشه‌های علم‌سنجی در تولیدات علمی پیرامون مسیر پیشرفت حرفه‌ای حسابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22070/rsci.2023.17152.1640

زهرا عضدی؛ محمود معین الدین؛ نسیم شاه مرادی


شبکه هم‌استنادی مقالات حوزه علوم و فناوری هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22070/rsci.2023.4766.1666

سمیرا دانیالی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ علی عظیمی؛ امید صفرزاده


تحلیل نقشه علمی تحقیقات جایگاه‌سازی برند بر اساس پایگاه‌ استنادی اسکوپوس (1975 - 2023)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22070/rsci.2023.17507.1658

مسلم رضائی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ شهناز نایب زاده


مقالات چندمولفی و سهم مشارکت واقعی پژوهشگر در هم‌آیندی نگارش با سنجه سه‌بُعدی «سی‌اِی‌دبلیو‌اِچ»: قلمرو مهندسی هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22070/rsci.2024.18604.1706

سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرشید دانش؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


ترسیم ساختار دانش پژوهش‌های فارسی حوزه فناوری اطلاعات بین سال‌های 1389 تا 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22070/rsci.2024.17562.1661

علی اکبر خاصه؛ حیدر مختاری؛ مریم ریاحی


تحلیل هم استنادی و تحلیل هم رخدادی واژگان کلیدی تاب‌آوری در کسب‌وکارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22070/rsci.2024.17648.1667

آذر براری جیرندهی؛ سید مجتبی سجادی


هوافضا: مطالعه‌ علم‌سنجی و تحلیل سنجه‌های مرکزیت شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 165-204

10.22070/rsci.2022.15902.1568

سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرشید دانش؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


ارزیابی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی دانش‌آموزان با تمرکز بر ویژگی‌های کالبدی فضای باز در مدارس ابتدایی: یک مرور نظام‌مند

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 385-412

10.22070/rsci.2022.15591.1551

فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری


مقایسه تعاملات دانشگاه، دولت و صنعت در دانشگا‌ه‌های صنعتی امیرکبیر و مالک‌اشتر با رویکرد علم سنجی

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 75-98

10.22070/rsci.2021.13998.1483

زینب ذوالفعلی؛ علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری


ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه تربیت اخلاقی نمایه‌شده در پایگاه وب‌ آو ساینس طی سال‌های 2000-2018

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 169-188

10.22070/rsci.2021.5818.1433

فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه؛ مصطفی رستمی؛ محمدجواد زارعان


معیارهای شایستگی شغلی متخصصان علم‌سنجی: مصاحبه با اعضای هیئت علمی و صاحبان شغل

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 189-210

10.22070/rsci.2021.13890.1478

محبوبه خراسانی؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی؛ فائزه دلقندی


نگاشت نقشه علمی تحقیقات هوش مصنوعی ایران مبتنی بر پایگاه استنادی اسکوپوس (سال‌های 2022-1978)

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 469-506

10.22070/rsci.2022.15866.1565

ایمان ظهوریان نادعلی؛ فاطمه سلیمانی روزبهانی؛ حامد اجاقی


گرایش‌های موضوعی در حوزه سوت‌‌زنی: مطالعه تطبیقی تولیدات علمی کشورهای شاخص

دوره 8، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1401، صفحه 149-180

10.22070/rsci.2021.13928.1482

مهدی انصاری پور؛ غلامعلی طبرسا؛ علی اصغر پورعزت


شناسایی مؤلفه‌های تحلیل اطلاعات در نظام‌های بازیابی، بر اساس فنون مصورسازی اطلاعات در علم‌سنجی: مرور نظام‌مند

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 191-216

10.22070/rsci.2020.5321.1367

مریم موسوی زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ رؤیا پورنقی


مطالعه آلتمتریک برون‌دادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ویروس کرونا

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 239-254

10.22070/rsci.2020.13360.1447

علی بنیادی نائینی؛ زهره مقیسه


ریزداده‌ها و کاربرد آن در حوزه‌های علمی مختلف: مطالعۀ علم‌سنجی

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 255-281

10.22070/rsci.2020.5871.1440

راضیه فرشید؛ یوسف عابدی؛ سمیه جعفری