کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
ارزیابی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی دانش‌آموزان با تمرکز بر ویژگی‌های کالبدی فضای باز در مدارس ابتدایی: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22070/rsci.2022.15591.1551

فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری


تحلیل علم‌سنجی و الگوهای هم‌نویسندگی و استناد مقالات منتشرشده در نشریات وب آو ساینس کشورهای ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22070/rsci.2022.14765.1513

فاطمه علی نژاد چمازکتی؛ سعیده میرحق جو لنگرودی


هوافضا: مطالعه‌ علم‌سنجی و تحلیل سنجه‌های مرکزیت شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22070/rsci.2022.15902.1568

سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرشید دانش؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


ترسیم نقشه دانش تولیدات حوزه مدیریت بحران و مخاطرات در پایگاه اسکوپوس 1973-2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22070/rsci.2022.15968.1569

مینا اکبری جاوید؛ سعید غفاری


مطالعه مقایسه‌ای شاخص های هرش و اف.دبلیو.سی.آی در ارزیابی آثار پژوهشگران: مورد مطالعه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22070/rsci.2023.16643.1610

علیرضا بهمن آبادی؛ طیبه شهمیرزادی؛ مازیار امیرحسینی


تحلیل نقشه‌های علم‌سنجی در تولیدات علمی پیرامون مسیر پیشرفت حرفه‌ای حسابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22070/rsci.2023.17152.1640

زهرا عضدی؛ محمود معین الدین؛ نسیم شاه مرادی


مقایسه تعاملات دانشگاه، دولت و صنعت در دانشگا‌ه‌های صنعتی امیرکبیر و مالک‌اشتر با رویکرد علم سنجی

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 75-98

10.22070/rsci.2021.13998.1483

زینب ذوالفعلی؛ علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری


ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه تربیت اخلاقی نمایه‌شده در پایگاه وب‌ آو ساینس طی سال‌های 2000-2018

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 169-188

10.22070/rsci.2021.5818.1433

فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه؛ مصطفی رستمی؛ محمدجواد زارعان


معیارهای شایستگی شغلی متخصصان علم‌سنجی: مصاحبه با اعضای هیئت علمی و صاحبان شغل

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 189-210

10.22070/rsci.2021.13890.1478

محبوبه خراسانی؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی؛ فائزه دلقندی


نگاشت نقشه علمی تحقیقات هوش مصنوعی ایران مبتنی بر پایگاه استنادی اسکوپوس (سال‌های 2022-1978)

دوره 9، (شماره 1، بهار و تابستان )، فروردین 1402، صفحه 469-506

10.22070/rsci.2022.15866.1565

ایمان ظهوریان نادعلی؛ فاطمه سلیمانی روزبهانی؛ حامد اجاقی


گرایش‌های موضوعی در حوزه سوت‌‌زنی: مطالعه تطبیقی تولیدات علمی کشورهای شاخص

دوره 8، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1401، صفحه 149-180

10.22070/rsci.2021.13928.1482

مهدی انصاری پور؛ غلامعلی طبرسا؛ علی اصغر پورعزت


شناسایی مؤلفه‌های تحلیل اطلاعات در نظام‌های بازیابی، بر اساس فنون مصورسازی اطلاعات در علم‌سنجی: مرور نظام‌مند

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 191-216

10.22070/rsci.2020.5321.1367

مریم موسوی زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ رؤیا پورنقی


مطالعه آلتمتریک برون‌دادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ویروس کرونا

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 239-254

10.22070/rsci.2020.13360.1447

علی بنیادی نائینی؛ زهره مقیسه


ریزداده‌ها و کاربرد آن در حوزه‌های علمی مختلف: مطالعۀ علم‌سنجی

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 255-281

10.22070/rsci.2020.5871.1440

راضیه فرشید؛ یوسف عابدی؛ سمیه جعفری


علم‌سنجی و ارائه مسیر پژوهش‌های آتی توسعه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی

دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1400، صفحه 51-76

10.22070/rsci.2020.5505.1388

فاطمه کفشدوز محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا میگون پوری؛ حسین وظیفه دوست


ارزیابی برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر در پایگاه وب آو ساینس

دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1400، صفحه 99-114

10.22070/rsci.2020.5204.1354

سعید غفاری؛ وحید قره بقلو؛ مریم رضاقلی زاده شیروان


ترسیم و تحلیل نقشه دانش حوزه پژوهش‌های زنان ‌و ‌زایمان با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان)، مهر 1400، صفحه 137-156

10.22070/rsci.2020.5289.1359

مژگان جواهری؛ حسین وکیلی مفرد؛ محمدرضا امیری؛ علی اکبر خاصه


یک دهه فعالیت فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1396-1387): تحلیل کتاب‌سنجی و دیداری‌سازی برون‌داد علمی

دوره 7، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1400، صفحه 53-76

10.22070/rsci.2020.4724.1319

علی اکبر خاصه؛ محبوبه بانگ آور ماشک؛ حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری