دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه چارچوب تحلیل داده های شبکه ای در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22070/rsci.2021.14578.1503

محمد خلیلی؛ حمزه علی نورمحمدی نورمحمدی؛ نادر نقشینه


عوامل موفقیت در فعالیت‌های پژوهشی بر اساس تجربیات پژوهشگران برتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22070/rsci.2022.16059.1581

علی منصوری؛ الهه ابراهیمی درچه


بررسی شاخص‌های ارزیابی و بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی رشته‌ی نقاشی دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22070/rsci.2023.16334.1594

امیر عابدی؛ لاله صمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


مرور نظام‌مند و تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های علمی در حوزه توسعه کارآفرینی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22070/rsci.2023.17194.1644

فاطمه آموسی؛ صفر فضلی؛ زهرا آراستی؛ سید مجید الهی


ترسیم ساختار علمی حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی با استفاده از تحلیل ‌هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22070/rsci.2023.17126.1636

حسین احمدی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ مهشید شیردوانی


تحلیل نقشه‌های علم‌سنجی در تولیدات علمی پیرامون مسیر پیشرفت حرفه‌ای حسابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22070/rsci.2023.17152.1640

زهرا عضدی؛ محمود معین الدین؛ نسیم شاه مرادی


تحلیل وضعیت همکاری دانشگاه و صنعت از بعد حمایت مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22070/rsci.2023.17457.1654

مهناز کمانی؛ علی منصوری


شبکه هم‌استنادی مقالات حوزه علوم و فناوری هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22070/rsci.2023.4766.1666

سمیرا دانیالی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ علی عظیمی؛ امید صفرزاده


تحلیل نقشه علمی تحقیقات جایگاه‌سازی برند بر اساس پایگاه‌ استنادی اسکوپوس (1975 - 2023)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22070/rsci.2023.17507.1658

مسلم رضائی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ شهناز نایب زاده


طراحی و مصورسازی شبکه دانشی مطالعات بانکداری دیجیتال با رویکرد کتاب‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22070/rsci.2023.18074.1684

فرشید فرخی زاده؛ عظیم زارعی؛ عباسعلی رستگار؛ سیدعباس ابراهیمی


مصورسازی روندها و موضوعات داغ حوزه بهره‌وری علمی نویسندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22070/rsci.2023.18231.1692

مریم کشوری


اشتراک دانش در رسانه های اجتماعی: مطالعه کتابسنجی و دگرسنجی بروندادهای پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22070/rsci.2024.17582.1663

لیلا جباری؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف


الگوهای همکاری علمی در حوزه سواد اطلاعات تغذیه با استفاده از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22070/rsci.2024.17964.1677

فائزه شاهرخی ساردو؛ مژده سلاجقه؛ آمنه سلیمانی


شناسایی و دسته بندی معیارهای ارزیابی بروندادهای علمی در زیست‌بوم نشر علمی(اصلاح و بارگزاری مجدد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22070/rsci.2024.18012.1680

افروز همراهی؛ رؤیا پورنقی؛ داریوش مطلبی


مقالات چندمولفی و سهم مشارکت واقعی پژوهشگر در هم‌آیندی نگارش با سنجه سه‌بُعدی «سی‌اِی‌دبلیو‌اِچ»: قلمرو مهندسی هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22070/rsci.2024.18604.1706

سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرشید دانش؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


وضعیت نمایه‌سازی اخبار رسانه‌های خبری ایران در پایگاه دگرسنجی «آلتمتریک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22070/rsci.2024.18234.1693

سید مجید نبوی


ترسیم ساختار دانش مطالعات حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری با استفاده از تحلیل های هم رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22070/rsci.2024.18091.1686

علی بنیادی نائینی؛ زهره مقیسه


ترسیم ساختار دانش پژوهش‌های فارسی حوزه فناوری اطلاعات بین سال‌های 1389 تا 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22070/rsci.2024.17562.1661

علی اکبر خاصه؛ حیدر مختاری؛ مریم ریاحی


تحلیل هم استنادی و تحلیل هم رخدادی واژگان کلیدی تاب‌آوری در کسب‌وکارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22070/rsci.2024.17648.1667

آذر براری جیرندهی؛ سید مجتبی سجادی