دوره و شماره: دوره 7، (شماره 2، پاییز وزمستان) - شماره پیاپی 14، مهر 1400، صفحه 1-346 
علم‌سنجی و ارائه مسیر پژوهش‌های آتی توسعه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی

صفحه 51-76

10.22070/rsci.2020.5505.1388

فاطمه کفشدوز محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا میگون پوری؛ حسین وظیفه دوست


تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

صفحه 221-244

10.22070/rsci.2020.5342.1372

حمیدرضا پروازی شندی؛ حمیدرضا ایرانی؛ اسدالله کردنائیج؛ داتیس خواجه ئیان